boğazlamaq

boğazlamaq
f.
1. Boğazından yapışmaq (tutmaq, yaxalamaq). Vəznəli kişi qorodovoylara qışqırdı, tez məhkumu boğazladılar. M. C..
2. Boğazını kəsmək, boğazını üzmək, boğmaq. Tülkü toyuğu boğazladı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • boğazlama — «Boğazlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hülqumleş eləməg — (Salyan) 1. hülqumunu üzmək, boğazlamaq 2. döymək, əzişdirmək. – Axır əlimə düşəcək ki, onı hülqumleş eliyəcəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hülqumlamaq — f. Hülqumundan tutmaq, boğazından yapışmaq, boğazlamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəsmək — f. 1. Kəsərti vasitəsilə bütövdən bir hissə ayırmaq; bölmək, parçalamaq. Çörəyi kəsmək. Ağacın budağını kəsmək. İpi kəsmək. – <Koroğlu> durnanın telindən bir dəstə kəsib, Eyvazın papağına sancdı. «Koroğlu». Mağaza sahibi iki arşın yarım… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xırpalamaq — f. 1. Boğazından yapışmaq, boğazlamaq. Mehdi qapını döyüb Əsədi çağırdı. Əsəd tələsik qapını açan kimi Nəbi onu xırpaladı. «Qaçaq Nəbi». 2. məc. Üzmək, əzmək, əzişdirmək, mənəvi əzab və iztirab vermək. Bu qara düşüncələr onu yorur və pəncəsində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xirtdəkləmək — f. Xirtdəyindən tutmaq (yapışmaq), yaxalamaq, boğazlamaq. <Qəssab> oğlan içəri girən kimi, onu xirtdəkləyib basdı yerə. (Nağıl). Səmənnaz qarı qapını açanda atlılardan biri qəfildən onu xirtdəklədi. Ə. Vəl.. Daldan iki qüvvətli əl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”